Pin Laptop Hp 2230 Battery
Customer rating :           

Price : $42
Volt : 14.4V
Capacity : 7300mAh
Color : Black
Condition : Brand New
Availability : In Stock
Bảo hành 6 tháng!
Lithium Ion (Li-Ion) Battery.
Pin Laptop Hp 2230 Laptop Battery
1. Mới 100% pin tương thích với laptop của khách hàng.
2. Pin nầy có thể tương thich với các loại Acer models battery part No.!
3. Bộ phận bán hàng hậu mãi luôn trả lời yêu cầu khách hàng.


Hp 2230 Computer Battery Fit Models:

 • Presario CQ20 Series
 • Presario CQ20-100 Series
 • Presario CQ20-100CTO
 • Presario CQ20-101TU
 • Presario CQ20-102TU
 • Presario CQ20-103TU
 • Presario CQ20-104TU
 • Presario CQ20-105TU
 • Presario CQ20-106TU
 • Presario CQ20-107TU
 • Presario CQ20-108TU
 • Presario CQ20-109TU
 • Presario CQ20-110TU
 • Presario CQ20-111TU
 • Presario CQ20-112TU
 • Presario CQ20-113TU
 • Presario CQ20-114TU
 • Presario CQ20-115TU
 • Presario CQ20-116TU
 • Presario CQ20-117TU
 • Presario CQ20-118TU
 • Presario CQ20-119TU
 • Presario CQ20-120TU
 • Presario CQ20-121TU
 • Presario CQ20-122TU
 • Presario CQ20-123TU
 • Presario CQ20-124TU
 • Presario CQ20-125TU
 • Presario CQ20-126TU
 • Presario CQ20-127TU
 • Presario CQ20-128TU
 • Presario CQ20-129TU
 • Presario CQ20-130TU
 • Presario CQ20-200 Series
 • Presario CQ20-201TU
 • Presario CQ20-202TU
 • Presario CQ20-203TU
 • Presario CQ20-204TU
 • Presario CQ20-205TU
 • Presario CQ20-206TU
 • Presario CQ20-207TU
 • Presario CQ20-208TU
 • Presario CQ20-209TU
 • Presario CQ20-210TU
 • Presario CQ20-211TU
 • Presario CQ20-212TU
 • Presario CQ20-213TU
 • Presario CQ20-214TU
 • Presario CQ20-215TU
 • Presario CQ20-216TU
 • Presario CQ20-217TU
 • Presario CQ20-218TU
 • Presario CQ20-219TU
 • Presario CQ20-220TU
 • Presario CQ20-221TU
 • Presario CQ20-222TU
 • Presario CQ20-223TU
 • Presario CQ20-224TU
 • Presario CQ20-225TU
 • Presario CQ20-300 Series
 • Presario CQ20-301TU
 • Presario CQ20-302TU
 • Presario CQ20-303TU
 • Presario CQ20-304TU
 • Presario CQ20-305TU
 • Presario CQ20-306TU
 • Presario CQ20-307TU
 • Presario CQ20-308TU
 • Presario CQ20-309TU
 • Presario CQ20-310TU
 • Presario CQ20-311TU
 • Presario CQ20-312TU
 • Presario CQ20-313TU
 • Presario CQ20-314TU
 • Presario CQ20-315TU
 • Presario CQ20-316TU
 • Presario CQ20-317TU
 • Presario CQ20-318TU
 • Presario CQ20-319TU
 • Presario CQ20-320TU
 • Presario CQ20-321TU
 • Presario CQ20-322TU
 • Presario CQ20-323TU
 • Presario CQ20-324TU
 • Presario CQ20-325TU
 • Presario CQ20-326TU
 • Presario CQ20-327TU
 • Presario CQ20-328TU
 • Presario CQ20-329TU
 • Presario CQ20-330TU
 • Presario CQ20-331TU
 • 2230s
 • 2230
 • Pin Laptop Hp 2230 batteries tips: Chào mừng đến nhà cung ứng Pin Laptop , tiên phong về chất lượng và kỹ thuật Pin Laptop Battery tại Việt Nam. Pin Laptop Battery của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn để thay thế Pin Laptop nguyên thủy với giá thành thấp, bảo hành 6 tháng cho từng sản phầm.

  Company info