Pin Laptop Hp 2133 Battery
Customer rating :           

Price : $42
Volt : 10.8V
Capacity : 2200mAh
Color : Grey
Condition : Brand New
Availability : In Stock
Bảo hành 6 tháng!
Lithium Ion (Li-Ion) Battery.
Pin Laptop Hp 2133 Laptop Battery
1. Mới 100% pin tương thích với laptop của khách hàng.
2. Pin nầy có thể tương thich với các loại Acer models battery part No.!
3. Bộ phận bán hàng hậu mãi luôn trả lời yêu cầu khách hàng.

Hp 2133 Battery Following Code:

  • 2133
  • HSTNN-DB64
  • 482262-001


  • Hp 2133 Computer Battery Fit Models:

  • 2133 MINI-NOTE PC 8.9
  • HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KZ986PA#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KZ987PA#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KZ987PA#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KU528AA#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KR922UT#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KR954UT#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KE948UT#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KR939UT#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KX869AT#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KX870AT#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KR954UT#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KX869AT#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KX868AT#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KR948UT#ABA HP 2133-KR939UT Mini-Note PC KR939UT#ABA
    Pin Laptop Hp 2133 batteries tips: Chào mừng đến nhà cung ứng Pin Laptop , tiên phong về chất lượng và kỹ thuật Pin Laptop Battery tại Việt Nam. Pin Laptop Battery của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn để thay thế Pin Laptop nguyên thủy với giá thành thấp, bảo hành 6 tháng cho từng sản phầm.

    Company info