Pin Laptop Apple a1185 white Battery
Customer rating :           

Price : $42

Volt : 10.8V
Capacity : 5500mAh
Color : White
Condition : Brand New
Availability : In Stock
Bảo hành 6 tháng!
Lithium Ion (Li-Ion) Battery.
Pin Laptop Apple a1185 white batteries tips: Chào mừng đến nhà cung ứng Pin Laptop , tiên phong về chất lượng và kỹ thuật Pin Laptop Battery tại Việt Nam. Pin Laptop Battery của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn để thay thế Pin Laptop nguyên thủy với giá thành thấp, bảo hành 6 tháng cho từng sản phầm.

Company info